IMG.GE ___________________________________ IMG.GE

გაეროს ბავშვთა ფონდის გლობალური კვლევის მიხედვით, კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში მნიშვნელოვნად შეფერხდა ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირების სერვისები, შესაბამისად, ბავშვები აღმოჩნდნენ ძალადობის, ექსპლუატაციისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის გაზრდილი რისკის წინაშე.

გაეროს ბავშვთა ფონდის კორონავირუსის პანდემიაზე რეაგირების სოციო-ეკონომიკური ზეგავლენის კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 136 ქვეყანამ. ამათგან, 104 ქვეყანამ განაცხადა ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების შეფერხების შესახებ. ქვეყნების დაახლოებით ორი მესამედის ინფორმაციით, მათ ქვეყნებში სერიოზულად შეფერხდა სულ მცირე ერთი მომსახურება. მათ შორისაა სამხრეთ აფრიკა, მალაიზია, ნიგერია და პაკისტანი. სამხრეთ აზიაში, აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ყველაზე მაღალია იმ ქვეყნების წილი, სადაც, მათივე ინფორმაციით, შეფერხდა მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა.

„ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიწყებთ იმ ზიანის სრულად გაცნობიერებას, რომელიც ბავშვებმა განიცადეს პანდემიის დროს დაწესებული კარანტინის პერიოდში ძალადობის მიმართ გაზრდილი დაუცველობის გამო,“ აღნიშნა გაეროს ბავშვთა ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჰენრიეტა ფორმა. „სკოლების დახურვისა და გადაადგილებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების პირობებში ზოგიერთი ბავშვი ძალაუნებურად აღმოჩნდა დაუცველი სტრესულ მდგომარეობაში მყოფ მოძალადე ოჯახის წევრებთან ერთ სივრცეში იზოლირების გამო. ამას გარდა, დაცვის სერვისებსა და სოცმუშაკებზე პანდემიაზე რეაგირების ღონისძიებების ზეგავლენის შედეგად, ბავშვები ვერ ახერხებენ დახმარებისათვის მიმართვას.“

ქვეყნების მიერ კორონავირუსის შეკავების მიზნით დაწესებული პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების გამო, შეჩერდა ან შეფერხდა ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე რეაგირების მრავალი ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი. ქვეყნების ნახევარზე მეტმა განაცხადა, რომ შეფერხდა შემთხვევების მართვა, რეფერირების სერვისები და ბავშვზე ზრუნვის მუშაკებისა და სოცმუშაკების მიერ სახლში ვიზიტები ძალადობის რისკის წინაშე მყოფ ბავშვებთან და ქალებთან. ქვეყნების პასუხების მიხედვით, არაერთ ქვეყანაში შეფერხდა ასევე ძალადობის პრევენციის პროგრამები, ბავშვთა წვდომა ბავშვთა დაცვის ორგანოებთან, და ეროვნული სატელეფონო დახმარების სერვისები.

„პანდემიამდე, ისედაც მაღალი იყო ბავშვების დაუცველობა ძალადობის წინაშე, ვინაიდან მსოფლიოს ბავშვების დაახლოებით ნახევარი ოჯახის წევრების მხრიდან ფიზიკურ დასჯას განიცდიდა. 2-დან 4 წლამდე ასაკის დაახლოებით 4-იდან 3 ბავშვის მიმართ აღზრდისას დასჯის ძალადობრივ ფორმას იყენებდნენ; ხოლო 15-დან 19 წლამდე ასაკის ყოველ მესამე მოზარდ გოგონას ცხოვრების რომელიმე ეტაპზე განუცდია ძალადობა ან სხვა შეურაცხმყოფელი ქმედება სქესობრივი პარტნიორის მხრიდან“ –აცხადებენ UNICEF-ში.

ფონდის ინფორმაციით, წარსულში არსებული ეპიდემიებისა და კრიზისების კვლევები ცხადყოფს, თუ რამდენად უარყოფითად აისახება ეს მოვლენები ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინებების მაჩვენებელსა და შესაბამისი მომსახურების გაწევაზე. მაგალითად, დასავლეთ აფრიკაში ებოლას აფეთქების დროს, როდესაც ბავშვზე ზრუნვის ორგანოები უწინდებურად გამართულად ვეღარ მუშაობდნენ, დასუსტდა საზოგადოებრივი მექანიზმები, შეფერხდა ან სხვაგვარი ზიანი მიადგა ბავშვზე დაცვის მექანიზმებს. ამას გარდა, კორონავირუსის მსგავსი პანდემიების პერიოდში, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, იზღუდება კონტაქტი არაფორმალური მხარდაჭერის ქსელებთან — მეგობრებთან, მასწავლებლებთან, ბავშვზე ზრუნვის მუშაკებთან, გაფართოებულ ოჯახთან და სოციუმის სხვა წევრებთან; რაც განაპირობებს ბავშვებისა და ოჯახების მოწყვლადობის ზრდას.

„ბავშვთა დაცვის სისტემებს ისედაც რთულ პირობებში უწევდათ საქმიანობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და რეაგირების კუთხით; ახლა კი, გლობალური პანდემიის გამო, რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების დაცვაზე პასუხისმგებელი უწყებები კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ“, დასძინა ფორმა. „ძალიან ბევრი ბავშვი დახმარებისათვის ბავშვთა დაცვის სისტემებზეა დამოკიდებული. კრიზისის პერიოდში, მთავრობებმა უნდა შეძლონ მყისიერი და გრძელვადიანი მექანიზმების გამოყენება ბავშვების ძალადობისაგან დასაცავად, მათ შორის, ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტირება სოციალური მომსახურების მუშაკების რესურსში, ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზების გაძლიერება და პოზიტიური მშობლობის რესურსის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“ – განმარტავენ UNICEF-ში.

კომენტარის დატოვება
IMG.GE
გაზიარება