მოქალაქეებს „112“-ის წინაშე დაგროვილი დავალიანება ჩამოეწერებათ

705
წაკითხვა/ნახვა
mpn

საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომლის მიხედვით, მოქალაქეებს
„112“-ის წინაშე დაგროვილი დავალიანება ჩამოეწერებათ.

აღნიშნული ცვლილების თანახმად, პირებს, რომელთა ავტომობილიც, კანონის
შესაბამისად, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დაცულ
ავტოსადგომზე 2020 წლის 1 სექტემბრამდე განთავსდა და დღემდე არ მომხდარა
მათი გაყვანა, ერთჯერადად, 100 ლარის გადახდის სანაცვლოდ, საშუალება
ეძლევათ, დაიბრუნონ საკუთარი ავტომობილი.

ამასთან, მათ სრულად ჩამოეწერებათ „112-ის“ წინაშე დაგროვილი დავალიანება, რომლის საერთო ოდენობა, დღეის მდგომარეობით, 4 მილიონამდე ლარს შეადგენს.
აღნიშნული შეღავათით სარგებლობა უფლებამოსილ პირებს კანონის ამოქმედებიდან
3 თვის განმავლობაში შეეძლებათ.

4 მილიონ ლარამდე დაგროვილი დავალიანების ჩამოწერა მოქალაქეებისთვის
მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება, პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური
პრობლემების გათვალისწინებით.

გარდა ამისა, მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტით შეიქმნა სპეციალურ
დაცულ სადგომზე გადაყვანილი ავტომანქანების ადმინისტრირებისა და მათი
სადგომიდან გაყვანის ეფექტიანი მექანიზმი, რაც სამომავლოდ გამორიცხავს
მოქალაქეთათვის მსგავსი დავალიანების დაგროვების რისკებს.

კომენტარები
mpn
მოწონება