ბოლო მონაცემებით, ქვეყანაში 3 მილიონ 540 ათას 609 პოტენციური ამომრჩეველი ფიქსირდება

169
წაკითხვა/ნახვა
mpn SUPPORT

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ელექტრონულ ბაზაზე დაყრდნობით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზა გადასცა.  სააგენტოს მიერ ცესკოსთვის გადაცემულ სიაში 3 540 609 პოტენციური ამომრჩეველია

კომენტარები
mpn
მოწონება