კომუნიკაციების კომისიამ ევროკავშირის მხარდაჭერით დეზინფორმაციასთან გამკლავებაში უკვე 100-ზე მეტი პედაგოგი გადაამზადა

164
წაკითხვა/ნახვა
რეკლამა -------------------- IMG.GE

კომუნიკაციებისკომისიამევროკავშირის მხარდაჭერით დეზინფორმაციასთანგამკლავებაში 3 აგვისტოდანუკვე 100-ზემეტიპედაგოგიგადაამზადა. ტრენინგები მაღალი ჩართულობით მიმდინარეობს და სამი თვის განმავლობაში საქართველოსმასშტაბით500-ზე მეტ მასწავლებელს ჩაუტარდება. ქვემოქართლის, იმერეთის, აჭარის, სამეგრელო-ზემოსვანეთისადათბილისისსაჯაროსკოლისადაპროფესიულისაგანმანათლებლოკოლეჯისმასწავლებლები უკვე გადამზადდნენ. თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ხონი, ჭიათურა, საჩხერე, ვანი, გურნი, ჭორვილა, ბათუმი, ქობულეთი, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური, ხულო, თერჯოლა, ჭიათურა, ვანი, ხარაგაული, ბაღდათი, ტყიბული, ქუთაისი, მესტია, უშგული, ზუგდიდი, წალენჯიხა, მარტვილი, აბაშა, ხობი- ესისქალაქებიდასოფლებია, სადაცსერტიფიცირებულიტრენინგებიუკვე ჩატარდა.

კრიტიკულიაზროვნება, დეზინფორმაციისიდენტიფიცირებისსხვადასხვახერხიდაინფორმაციისვალიდაციისმეთოდები – ამ საკითხებს პედაგოგებიმოწვეულიექსპერტებისმიერშემუშავებულიშემოქმედებითიდაინტერაქტიულისაგანმანათლებლომოდულისმიხედვითსწავლობენ.

სასწავლოსემინარისფარგლებში, პედაგოგებიასევეიღებენცოდნასდეზინფორმაციისადაანტიდასავლურიპროპაგანდისნეგატიურიზეგავლენისადამათგანთავისდაცვისმექანიზმებისშესახებ. ისინიასევეეცნობიანპრაქტიკულმეთოდებს, თუროგორუნდაამოიცნონდეზინფორმაციამედიაწიგნიერებისუნარ-ჩვევებისგამოყენებითდაიღებენამომწურავინფორმაციასევროპულიღირებულებებისადასაქართველოსევროკავშირთანდაახლოებისპროცესისშესახებ.

შეგახსენებთ, რომკომუნიკაციებისკომისიაევროკავშირთანერთადახორციელებსპროექტს „დეზინფორმაცია, როგორცგამოწვევა: კრიტიკულიაზროვნებისგანვითარებასკოლებში“. პროექტისფარგლებში 500-ზე მეტიპედაგოგიგადამზადდება. ტრენინგებიკისამითვისგანმავლობაში,  თბილისსადასაქართველოსყველარეგიონში, მათშორისეთნიკურიუმცირესობებითმჭიდროდდასახლებულრეგიონებშიჩატარდება.

კომენტარები
რეკლამა
მოწონება