კომუნიკაციების კომისიამ და ევროკავშირმა დეზინფორმაციასთან გამკლავებაში თბილისში 18 პედაგოგი გადაამზადა

158
წაკითხვა/ნახვა
IMG.GE

კომუნიკაციების კომისიისა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში – „დეზინფორმაცია, როგორცგამოწვევა: კრიტიკულიაზროვნებისგანვითარებასკოლებში“ – თბილისში 18 პედაგოგი გადამზადდა.კრიტიკულიაზროვნება, დეზინფორმაციისიდენტიფიცირებისსხვადასხვახერხიდაინფორმაციისვალიდაციისმეთოდები – ესისთემებია, რომლებზეც ტრენინგები საჯაროსკოლისადაპროფესიულისაგანმანათლებლოკოლეჯის მასწავლებლებს ჩაუტარდათ.

მასწავლებლებიმოწვეულიექსპერტებისმიერშემუშავებულიშემოქმედებითიდაინტერაქტიულისაგანმანათლებლომოდულითგადამზადდნენ, რომელიცსპეციალურადაღნიშნულიპროექტისთვისშეიქმნა. ტრენინგისფარგლებში, პედაგოგებმამიიღესცოდნადეზინფორმაციისადაანტიდასავლურიპროპაგანდისნეგატიურიზეგავლენისადამათგანთავისდაცვისმექანიზმებისშესახებ. მათასევე მიიღეს დეტალური ინფორმაცია იმ პრაქტიკულიმეთოდების შესახებ, თუროგორუნდაამოიცნონდეზინფორმაციამედიაწიგნიერებისუნარ-ჩვევებისგამოყენებით. ტრენინგისფარგლებში, ყურადღება გამახვილდა ასევე ევროპულიღირებულებებისადასაქართველოსევროკავშირთანდაახლოებისპროცესის მნიშვნელობაზე.

შეგახსენებთ, რომკომუნიკაციებისკომისიამთბილისსადასაქართველოსყველარეგიონში, მათშორისეთნიკურიუმცირესობებითმჭიდროდდასახლებულრეგიონებში,პედაგოგებისგადამზადებადაიწყო. პროექტისფარგლებში, რომელიცევროკავშირისდაფინანსებითადასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმხარდაჭერითხორციელდება, საჯაროსკოლებისადაპროფესიულისაგანმანათლებლოდაწესებულებების 500-მდემასწავლებელიგადამზადდება. კომუნიკაციების კომისიამ თბილისის მასშტაბით პედაგოგები ქვემო ქართლისა და იმერეთის რეგიონების შემდეგ გადაამზადა. სერტიფიცირებულიტრენინგისმიზანია, პედაგოგებმაკრიტიკულიდალოგიკურიაზროვნებისუნარებიგანივითარონდამიღებულიცოდნამოსწავლეებსგაუზიარონ.

კომენტარები
რეკლამა ____________ IMG.GE
მოწონება