რეკლამა

1.სარეკლამო ბანერი ვებ გვერდის თავში “HEADER” ზომა 728×90 (როგორც ანიმაციური ისე სტატიკური) 2.მცოცავი სარეკლამო ბანერი ვებ გვერდის მარჯვნა კუთხეში ზომა 300X600 AN 160X600 ( ამ შემთხვევაში თქვენი რეკლამა მუდმივად ჩანს და აღიქმება. 3.სარეკლამო ბანერი ყოველი სტატიის თავში ან ბოლოში ზომა 900×100 (შესაძლებელია როგორც სტატიკური, ასევე ანიმაციური ბანერის განთავსება.) შენიშვნა: სარეკლამო ბანერის დამზადებას უზრუნველყოფს დამკვეთი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

577 93 08 04